ANBI informatie

Fiscaal nummer

0028.55.057

Bestuursleden

Voorzitter: Ben Smit
Penningmeester: Bernard Smit
Secretaris: Astrid Eetgerink
Algemeen lid: Arda van der Steen
Algemeen lid: Petra Kirch Voors

Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen