Geschiedenis

Het Amstelveens Poppentheater werd in 1966 opgericht door de gerenommeerde handpoppenspeler Jan Nelissen (1918-1987). Nelissen beheerste het handpoppenspel tot in de details en was de leermeester voor verschillende succesvolle poppenspelers.

De eerste tien jaar was hij de vaste en enige bespeler van het Amstelveens Poppentheater. Hij maakte voorstellingen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

Eind 1976 moest Nelissen om gezondheidsredenen de vaste bespeling beëindigen. In het vervolg gaf hij samen met andere, binnen- en buitenlandse, professionele poppenspelers invulling aan het programma. Zo werd het Amstelveens Poppentheater een programmeringstheater met wisselende spelers. Monique Henquet, de assistente van Nelissen, ging het leiden. En, heel belangrijk, de gemeente Amstelveen stelde (en stelt nog steeds) een structurele subsidie beschikbaar.

In 1982 nam Monique Henquet afscheid; zij werd opgevolgd door Marianne van Velsen. Op 31 oktober 2003 gaf zij op haar beurt het stokje over aan de huidige directeur, Myrthe Schuuring.

Vanaf het begin is het Amstelveens Poppentheater gevestigd in een voormalige kleuterschool. In 1984 is het grondig verbouwd; een tweede verbouwing vond plaats in 1997. Tijdens deze laatste verbouwing zijn het toneel en de zaal vergroot en zijn de technische voorzieningen aangepast aan de eisen van die tijd. In 2008 is het theater grondig gerenoveerd, waarbij de foyer een sfeervolle inrichting heeft gekregen. Uiteraard worden de technische en horeca-faciliteiten regelmatig vernieuwd, om steeds te voldoen aan de actuele eisen.

Reacties zijn gesloten.