ANBI informatie

Fiscaal nummer

0028.55.057

Bestuursleden

Voorzitter: Bernard Smit
Penningmeester: Rob Niele
Secretaris: Astrid Eetgerink

Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.