ANBI informatie

Fiscaal nummer

0028.55.057

Bestuursleden

Voorzitter: Bernard Smit
Penningmeester: Rob Niele
Secretaris: Rien Alink

Algemeen lid: Lonneke Visser

Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling Stichting Amstelveens Poppentheater

Het Amstelveens Poppentheater is het enige professionele jeugdtheater met een kernprogrammering van poppen- en objecttheater in Nederland.

Onze doelstelling blijft altijd gericht op behoud van de eigen plaats die het theater inneemt in het lokale, regionale en landelijke theaterlandschap. Ons beleid is dan ook gericht op handhaving van het bestaande artistieke niveau van de voorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek, verbreding van activiteiten in ons unieke theater en tegelijkertijd op de verhoging van inkomsten en verlaging van kosten.

Ons aanbod bestaat uit poppen- en objecttheater, alsmede het beeldend theater in ruime zin voor een zo breed mogelijk publiek. Dit in een goede balans tussen laagdrempelige voorstellingen enerzijds en voorstellingen die een meer experimenteel karakter hebben anderzijds en enkele workshops. Voorstellingen/workshops die gebracht worden in een mix van “oude rotten” en “jonge honden”. Daarnaast vinden wij het bevorderen van de discipline belangrijk. Wij geven makers de ruimte om voorstellingen te repeteren en af te monteren en denken mee met alles wat er bij een productie maken komt kijken. Naast de voorstellingen en workshops wordt ons theater steeds vaker verhuurd aan derden, theatergroepen, instellingen, bedrijven etc.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Inhoudelijk en financieel jaarverslag Amstelveens Poppentheater 2021

Reacties zijn gesloten.